הרפורמה בביטוח הבריאות

0
38

על פי בדיקה שערך משרד האוצר, רוב הציבור משלם סכומי כסף מיותרים עבור ביטוחים כפולים ואפילו משולשים. חברות הביטוח מכרו לציבור פוליסות הכוללות חבילות ושירותים שלפעמים הלקוח לא נזקק להם ואפילו מכוסה במסגרת ביטוחים אחרים. מסיבה זו משרד האוצר יזם רפורמה אשר תעשה סדר בדברים ותעבוד לטובת הצרכן.

כבר 3 שנים עברו מאז שנכנסה לתוקף הרפורמה בביטוח הבריאות ועדיין חלקם גדולים בציבור אינם מודעים לרפורמה וכיצד היא נוגעת אליהם. במאמר זה נסקור את עיקרי הרפורמה בביטוח הבריאות וכיצד היא משפיעה עליכם.

מטרת הרפורמה

הממשלה יזמה את הרפורמה בביטוחי הבריאות על מנת להגדיל את התחרות בשוק הביטוחים ולהוריד את המחירים עבור הצרכן. עד היום הצרכן אשר היה מעוניין בביטוח בריאות פרטי יכול לקבל הצעת מחיר מחברות הביטוח השונות, לערוך השוואה ולבחור את זו המתאימה לו. אך אחת הבעיות המרכזיות איתה התמודד הלקוח היא השוני בין פוליסות הביטוח; שוני שאינו מתבטא אך ורק במחיר הפוליסה, אלא גם בתחומי הכיסוי. דבר זה יצר קושי לעשות ברור מחירים השוואתי. לעומת זאת, פוליסות ביטוחי הבריאות החדשים הם פשוטים וברי השוואה. עכשיו אתם יכולים ליהנות מפוליסות ביטוח בתנאים אחידים.

השינויים בביטוח הבריאות

הרפורמה בביטוח הבריאות הגבירה את התחרות וזה צעד חשוב המשחק לטובת הצרכן, כלומר לטובתכם. אך מהי בעצם מהות השינוי ומהם היתרונות הנוספים מהם אתם נהנים בזכות הרפורמה?

הרפורמה בביטוחי הבריאות מחלקת את הביטוחים לשישה תחומים מוגדרים: תרופות, השתלות איברים, ניתוחים בישראל וניתוחים בחו”ל, שירותים אמבולטוריים וגילוי מחלות קשות. בעבר התמודדנו עם מאות פוליסות שונות ולא ברורות, היום הצרכן יכול לרכוש בנפקד כל אחד מתחומי הכיסוי שהוזכרו בכל חברת ביטוח שיבחר (שימו לב שביטוח ניתוחים בישראל נכרך יחדיו עם ניתוחים בחו”ל). שינוי זה הפך את הפוליסות לאחידות ואף משופרות לעומת פוליסות הביטוח הישנות.

אחת הבעיות שהצרכנים התמודדו איתה בטרם החלת הרפורמה בביטוח היא המצבים בהם הלקוחות חויבו לבחור בין פוליסות ביטוח שהורכבו על ידי חברות הביטוח וכללו כיסוי ביטוחי שהצרכן אינו מעונייו בו. הפוליסות נמכרו בתור חבילה, מי שרצה כיסוי מסוים שילם גם עבור כיסויים אחרים מבחי שביקש. הרפורמה בביטוח הבריאות שמה לזה סוף.

הרפורמה בביטוח הבריאות, לא רק שמשפרת את המוצר והשירות, אלא גם מוזילה את הפוליסה. הרפורמה הפכה את פוליסות הביטוח השונות למוצר הומוגני, דבר שהביא להגבלת התחרות והוזלת המחירים. אחת הבעיות איתה אנו הצרכנים מתמודדים היא השינויים התכופים במחירי הפוליסה. אנו רוכשים פוליסת ביטוח ולאחר זמן מה חברת הביטוח “מעדכנת” את המחיר. הרפורמה לוקחת מחברות הביטוח את החופש להעלות מחירים בצורה שרירותית – הרפורמה מאפשרת לעדכן מחירים אחת לשנתיים ובכפוף לאישור של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

עם החלת הרפורמה, הרוב הגדול של המובטחים נהנים מהוזלות מחירים. בעבר גובה הפרמיה לקח בחשבון את הגיל, המין והמצב הבריאותי האישי, דבר שהביא לפרמיות בלתי אחידות. עכשיו חברות הביטוח מחויבות לפרמיה אחידה לפי קבוצות גיל – עד 20, עד 30, עד 40, עד 45, עד 50, עד 55, עד 60, עד 65 וגיל 65 ומעלה.

גם גובה ההשתתפות העצמית אינו נתון עכשיו להחלטת חברת הביטוח. הסמכות בנושא קביעת גובה ההשתתפות העצמית עברה למפקח על הביטוח.

שינויים נוספים

הפוליסות הישנות שהציעו חברות הביטוח בטרם כניסת הרפורמה לתוקף היו שונות ומורכבות. היום הן הפכו למוצא כמעט הומוגני המאפשר לכם בחירת בית חולים, בחירת מנתח, מימון שתלים וציוד נדרש לצורך ניתוח ואשפוז, כיסוי בדיקות הקשורות לניתוח וכיסוי תרופות וציוד מתכלה. חברות הביטוח לא יכולות לחייב אתכם לרכוש הרחבות ושירותים נוספים, זוהי זכותכם להיות מבוטחים בפוליסה האחידה בלבד.

כיצד הרפורמה עובדת לטובתנו

למרות המידע שקיבלתם במאמר זה, הדרך הכי טובה לבדוק את הדברים היא באמצעות סוכן ביטוח. אם אתם מחזיקים בפוליסת ביטוח ישנה לא ייחול שינוי בתנאים. יש לנתח את הצרכים הביטוחיים שלכם ולבחון את פוליסת הביטוח הקיימת שאולי צריכה עדכון. למעשה סביר להניח שיש צורך בעדכון; תחומים רבים כמו למשל תרופות, השתלות וטיפולים מחליפי ניתוח עברו שינויים רבים ופוליסות ישנות אינן מכסות אותן באופן מיטבי. כמו כן קחו בחשבון ששינויים טכנולוגיים והתפתחות הרפואה פתחו בפנינו שיטות טיפול חדשות שלא זכו לאזכור בפוליסה הישנה.

אלו מכם אשר מבוטחים בביטוח קולקטיבי, כמו פוליסות הביטוח שנעשות במסגרת מקומות העבודה לא יכולים לערוך שינויים בתנאי הפוליסה. יש לחכות לתום תקופת הביטוח הקרובה בה חברת הביטוח תאלץ להתאים את תנאי הפוליסה לרפורמה החדשה.

השאר תגובה

כתוב הערה
הכנס שם כאן